Překlady a korektury

Nabízíme:

  • překlady z českého jazyka do anglického jazyka a z anglického jazyka do českého jazyka

  • korektury přeloženého textu rodilým mluvčím, které Vám zajistí stylistickou, gramatickou i věcnou správnost přeloženého textu

  • korektury Vámi přeloženého textu v anglickém jazyce

Cena:

Anglický jazyk

z jazyka

300,-

do jazyka

330,-

korektury

100,-

ceny jsou uvedeny za jednu normostranu textu (1NS 1800 znaků včetně mezer)

ceny bez DPH

EXPRES překlady

  • s termínem od 49 hodin do 72 hodin: příplatek 20%

  • s termínem od 25 hodin do 48 hodin: příplatek 50%

  • s termínem od 2 hodin do 24 hodin: příplatek 100%

Odborný text

  • Smlouvy, obchodní podmínky, stavební, farmacie, medicína, apod.: příplatek 20%

Odposlech textu z audio či videozáznamu, MP3: příplatek 50%

 Minimální fakturovaná částka je jedna normostrana.