Nabídka kurzů

Individuální kurzy

Kurz pro jednotlivce je přímo přizpůsoben požadavkům studenta. Stejně tak můžeme přizpůsobit místo výuky dle Vašich individuálních potřeb, výuka může probíhat jak v naší učebně, tak u Vás doma nebo ve Vaší kanceláři. Pro výuku si můžete zvolit českého učitele nebo rodilého mluvčího. Náplň vyučovacích hodin přizpůsobíme podle Vašich požadavků a potřeb, od procvičování anglické konverzace, zaměření na gramatiku nebo slovní zásobu, obchodní angličtiny, až po přípravu na Cambridge či TOEFL zkoušky. Zvolit můžete též výuku “každodenní angličtiny”, která pokrývá všechny aspekty efektivní komunikace.

 

 

Kurzy pro obchodní společnosti

Připravíme  kurzy pro Vaši firmu/společnost speciálně podle Vašich potřeb.  Obstaráme jak individuální, tak skupinové hodiny s možností přípravy studentů ke složení PET, FCE, CAE, BEC, TOEFL nebo TOEIC zkoušek. Zaměřujeme se též na efektivní komunikaci na pracovišti. Tyto kurzy se mohou uskutečnit v naší učebně nebo na Vašem pracovišti.

 

 

Kurzy anglické konverzace pro veřejnost

Tyto kurzy jsou určeny těm studentům, kteří již angličtinu studovali dříve a chtějí si zachovat svoje znalosti pomocí praktické konverzace. Tyto kurzy se konají jednou týdně, 90 nebo 60 minut, v učebně English Centre. Možné jsou jak ranní, tak odpolední hodiny. Maximální počet studentů ve skupině je 8. Tyto kurzy jsou vyučovány rodilým mluvčím a jejich základem jsou konverzační témata. Naučíte se zde užitečnou slovní zásobu a fráze, které pak budete mít možnost procvičit při konverzaci.

 

 

Přípravné kurzy na Cambridge zkoušku

Přípravný kurz na Cambridge zkoušku probíhá jednou týdně dvě vyučovací hodiny odpoledne. Tento kurz je speciálně určen k přípravě studentů k úspěšnému složení Cambridge B2 First Exam (dříve FCE)  a Cambridge C1 Advanced (dříve CAE) a pokrývá pět hlavních oblastí zkoušky: čtení, psaní, používání angličtiny, poslech a mluvení. Maximální počet studentů ve skupině je 8.

 

 

Kurzy pro děti

Kurzy pro děti od 2 let je seznamují s jiným jazykem a hravou a nenásilnou formou pokládají základy angličtiny skrze různé aktivity jako písničky, říkanky a hry. Děti se učí nejen angličtině, ale rozvíjí se i v dalších oblastech jako předčtenářských dovednostech, hudbě, rytmu a pohybu. Výuka probíhá jednou týdně v malých skupinkách maximálně 8 dětí. U 2-3letých pak společně s rodičem.

 

Kurzy pro maminky na mateřské s hlídáním dětí

Kurzy jsou určené pro maminky, které jsou na mateřské a chtějí si udržet svojí úroveň angličtiny nebo se anglicky začít učit a seznámit se s jinýmy maminkami. Zároveň mají možnost hlídání dětí, což jim umožňuje věnovat se jazyku zatímco jejich děti si můžou po dobu kurzu hrát s dětmi ostatních maminek. Kurz probíhá jednou týdně ve skupinách maximálně 8 maminek a jsou vedeny rodilým mluvčím, jejich děti hlídá kvalifikovaný pedagog.